Gelişim Sürecini Anlamak

Her çocuk farklıdır. Bir çocuğu yakından tanımak için onunla kaliteli zaman geçirmek gerekir. Bu bakımdan öncelikli olarak çocuklarınızı en iyi siz değerlendirirsiniz. Çocuğunuzun gelişim sürecini bilinçli bir şekilde yakından takip ederek, yaşanabilecek sorunları erkenden farkedebilir ve çözüm için gerekli adımları vakit kaybetmeksizin atabilirsiniz.


tirmanma duvari.jpg

Çocuk Gelişiminin Kilometre Taşları

1. Seviye: Ortak İlgi Kurabilme ve Sakinleşebilme (0-3 aylıktan başlar) : Gördüklerine ve duyduklarına dikkatini yöneltebilmesi ve daha sonra da kelimelere, harflere, sayılara vb dikkatini yöneltebilmesinin alt yapısını oluşturur.

2. Seviye: İlişki Kurabilme ve Bağlanma (2-6 aylıktan başlar) : Dünya ile ilişki kurabilmesi için gereklidir; gerçekliliği öğrenme sürecidir ve bütün bilişsel becerilere önderlik eder.

3. Seviye: Duygusal Amaçlı İki Yönlü Etkileşim (4-9 aylıktan başlar) : Sözel olmayan ve sözel sebep-sonuç ilişkilendirmesi için gereklidir ve üst düzey akılcı düşünmenin (mantık) alt yapısını oluşturur.

4. Seviye: Ortak Sosyal Problemlerin Çözümü (9-18 aylıktan başlar) : Nicelik Farklılıkları  -az-çok, büyük-küçük, uzun-kısa vb- ve sayıların nicelik algısının oluşumu açısından önemlidir.

Modellerdeki sapmaların, farklılıkların veya saklanmış bir objenin bulunması ve görülebilecek yere getirilmesi gibi, yeni model yapılanmasının tanımlanması ve çok aşamalı problem çözümünün alt yapısını oluşturur.

5. Seviye: Fikirler Üretebilme (18-30 aylıktan başlar): Konuşmanın, okumanın, matematik becerilerinin, planlama ve problem çözümünün şekillenmesi ve sembollerin kullanılmasi için gereklidir.

Öndenetim Listeleri

Ön denetim listeleri yaş gruplarına göre düzenlemiştir.

Çocuğunuzda aşağıdaki öndenetim listesindeki problemlerden üç ya da daha fazlasını görülüyorsa, ilk olarak Çocuğunuz ve Siz menüsündeki başvuru formunu doldurunuz. Sinir sistemi gelişimi açısından ayrıntılı değerlendirmeler yapılması gerektiği takdirde bize sağladığınız bilgiler ışığında sizlere yardımcı olmak isteriz. Böylelikle çocuğunuzun ihtiyacına ve bireysel farklılıklarına  uygun bir müdahale programı hazırlanabilir ve yaşına uygun gelişim seviyesine ulaşması için destek sağlanabilir.

0-2 Yaş Aralığında Çocukları Olan Anne-Babalar için Öndenetim Listesi

 • Emme zorlukları çekme
 • Çok kolay irkilerek sıçrama (doğumdan 3 aylığa kadar)
 • Zayıf kas tonusu
 • Kendisini sakinleştirebilmede zorluk: Beklenenden fazla huzursuz olması
 • Ellerini bir araya getirerek oyuncakları birbirine vuramama
 • Dönmelerde, emeklemede, oturmada ya da yürümede yavaşlık
 • Babıldamada yetersizlik ya da olmaması (8 aylık)
 • Araştırma ve merak eksikliği
 • Boşlukta hareket ettirilirken huzursuz olma ya da ağlama
 • 6 aylıktan sonra, sıklıkla ellerini yumruk halinde tutma
 • Yüz üstü pozisyonlarına tahammülsüzlük
 • Banyo yapmayı sevmeme
 • Emekleme yerine ayağa kalkmayı tercih etme
 • Yaşına uygun oyuncaklarla oynamada zorlanma
 • Gösterilen objeye bakmama, istediğini işaretle göstermeme (1 yaştan itibaren)
 • Kucakta tutulmaktan hoşlanmama, sıkıştırılmayı sevmeme, tutulduğu zaman hırçınlaşma
 • Fazlasıyla hareketli, aynı tip hareketliliğin (koşuşturma, zıplama, dönme vb) arayışında olma
 • Sakin duramama, uykuya dalma ve uyanmada uyum problemleri

2-5 Yaş Aralığında (Anaokulunda) Çocukları Olan Anne-Babalar için Öndenetim Listesi

 • Yaşına uygun kendine bakım ve oyun aktivitelerinde, “Yapamıyorum” ya da “Yapmak istemiyorum” demesi
 • Düşük kas tonusu ile halsiz görünme yada güçsüz olduğu için çabuk yorulması
 • Sık düşmesi yada sakar olması
 • Eşyalara ya da insanlara çarpma, çevresiyle kendi vücudunu ilişkilendirmede problemler
 • Oyuncaklarını ya da boya kalemlerini uygun güç kullanamadığı için kırması
 • Zıplamaktan, salıncakta sallanmaktan hoşlanmama
 • Çizgilerin içıni boyamaktan, yap-boz yapmaktan ya da makasla kesmekten hoşlanmama
 • Gecikmiş dil gelişimi
 • Fazlasıyla hareketli, yavaşlayamama, bir oyuncaktan diğerine koşuşturma
 • Dikkatini odaklayamama ya da gereğinden fazla odaklanarak bir sonraki göreve geçme zorlukları
 • Banyo yapmaktan, sıkıca sarılınmaktan ya da saçının kestirmekten hoşlanmama
 • Çocuk parkı aktivitelerinden kaçma
 • Kendisini sakinleştirememe, uyku zorlukları 
 • Taklit gerektiren yeni becerleri öğrenebilmek için, diğer çocuklar oranla daha fazla tekrara gereksinim duyması

5-16 Yaş Aralığında (Okul Çağında) Çocukları Olan Anne-Babalar için Öndenetim Listesi

 • Dikkatini odaklayamama ya da gereğinden fazla odaklanarak bir sonraki göreve geçme zorlukları
 • Düşük kas tonusu, masada otururken kollarına dayanma yada masaya yığılma
 • Taklit gerektiren yeni becerleri öğrenebilmek için, diğer çocuklar oranla daha fazla tekrara gereksinim duyması
 • (b) ve (d) gibi harflerin yerini değiştirme, harfleri düz çizgide yerleştirememe
 • Sıklıkla kurşun kalemin ucunu kırma, aşırı bastırarak yazma ya da yazarken çok az güç kullanma nedeniyle yazdıklarının silik olması
 • Zıplamaktan, salıncakta sallanmaktan, yaşına uygun top oyunlarından hoşlanmama
 • Elyazını sevmeme, yazılı ödevleri yaparken çok çabuk yorulma
 • Dikkatini odaklayabilmede ya da verilen talimatlari takip edebilmede zorlanma
 • Fazlasıyla hareketli olması, kendisini yavaşlatamaması
 • Zayıf, kendine güven ya da öz güven azlığı
 • Fiziksel hareketlilikten ya da spor aktivitelerinden kaçış
 • Yaşıtlarıyla arkadaşlık kurabilmede zorlanma, yetişkinlerle yada kendisinden küçüklerle oynamayı tercih etme
 • Motor becerilerde birkaç aşamalı talimatları takip etmekte zorlanma