''UğraşıTerapisi'' [ (Occupational) Therapy-OT], insanlara hayatlarının her alanında bağımsızlık sağlamalarına yardımcı olmaya yönelik bir terapi yaklaşımıdır. Uğraşı Terapisi yaklaşımları, aynı zamanda, çocukların, bilişsel, fonksiyonel ve duyu- motor becerilerinde ustalaşabilmesi açısından faydalı bir yaklaşım olduğu gibi çocukların öz güvenini geliştirmeye ve kendilerini başarılı hissetmelerine yardımcı olur.

Türkçe’ye ‘uğraşı’ olarak çevrilen ‘occupation’ kelimesi, kişinin zamanını geçirdiği uğraşı konusu üzerine yoğunlaşır. Çocukların günlük yaşamlarında, zamanımızı ayırdığımız uğraşıları üç temel bölümde toplayabiliriz.

 1. Öz Bakım: Uyuma, yeme, giyinme, bakım ve tuvalet. 
 2. Aktivite: Bir şey yapmak veya bir görevi yerine getirmek için planlama ve uygulama.
 3. Dinlence-Eğlence: İlgi alanlarında ve/ya başkasının isteği doğrultusunda dikkat durumunu ve davranışı gereksinimlerle eşleştirerek. keyif aldığı oyun ve aktvitelere başlayabilmesi ve sonlandırabilmesi. 

Bazı insanlar, ''Uğraşı Terapisi''nin (OT) yalnızca yetişkinler için bir terapi yaklaşımı olduğunu düşünür. Ne de olsa çocukların, klasik anlamda bir ‘uğraşı’ları yoktur. Fakat aslında çocukların görevi oyun oynamak ve aktivitelerle gelişimlerini desteklemek ve  öğrenmektir. Uğraşı Terapistleri, çocuğun oyun becerileri, okul performansı, günlük öz bakım becerileri yaşa uygun gelişim seviyesini değerlendirir  ve gereksinimlerini ve önceliklerini belirliyerek uygulama planını oluşturur.

Öz bakım, oyun ve aktiviteler gibi çocukların uğraşılarını terapinin odağına yerleştirmek yoluyla gelişim sağlanır ve çocuğun kapasitesi geliştirilir.. Buna ek olarak çevreye ve/ya göreve uyum da uygulamaya dahil edildiğinde, tam bağımsızlık yolunda adım atılır ve hayat kalitesi arttırmak amaçlanır.

Uğraşı Terapistleri, çocuk gelişimi açısından bütünleyici bir kapsamda çocuğun sadece fiziksel değil aynı zamanda psikolojik durumunu, sosyal ve çevresel faktörlerin etkisini göz önünde bulundurur ve bu etkenlerin çocuğun hayatını işlevsel yönden farklı şekillerde etkileyebileceği var sayımından yola çıkar. Bu bütünsel yaklaşım, özellikle bazı çocukların tedavi uygulamaları açısıdan vazgeçilmez niteliktedir.

Çocuklar için OT

Bilimsel çalışmalar sonucunda, çocuklarda OT uygulamalarının faydalı olduğu yetersizlik konuları şöyle sıralanmaktadır:

 • Doğum sakatlıkları, doğuma bağlı bozukluklar
 • Duyu işlemleme bozuklukları
 • Tramvatik hasarlar (beyinde veya omurilikte)
 • Öğrenme güçlükleri
 • Otizm, yaygın gelişimsel bozukluklar
 • Davranış bozuklukları
 • Geç gelişim
 • Serebral Palsi
 • Zihinsel problemler
 • Kemik kırılması veya diğer ortopedik yaralanmalar
 • JRA (Juvenile Rheumatoid Arthritis)
 • Ameliyat sonrası durumlar
 • Yanıklar
 • Ciddi el yaralanmaları
 • Spina bifida
 • MS (Multiple Sclerosis)
 • Diğer kronik hastalıklar