Nöro-Gelişimsel Terapi

noro_gelisim_foto.jpg

Nörogelişimsel yaklaşımın özünde, motor becerilerinin temelini oluşturan normal postural refleks mekanizmaları bulunur. Kendisini koruma. duruşu düzeltme ve denge sağlama reflekslerini barındıran normal postural mekanizmalar, normal kas tonusu, karşılıklı sinirsel etkileşimi ve koordinasyonu olarak ele alınır. Bobath, anormal kas tonu ve anormal reflekslerin açığa çıkması olarak tarif edilen sorunun anormal kas koordinasyonu kalıplarına neden olduğunu ileri sürmüştür. Buna ilave olarak, Bobath’a göre anormal Kas tonusu ve tonik reflekslerin açığa çıkması, normal postural kontorulün kazanılmasında gerekli olan duruşu düzeltme ve denge sağlama reflekslerinin gelişimine engel teşkil etmektedir. Bobath bu yaklaşımını geliştirerek, tedavide işlevsel performansa bakılması gereğini kabul etmiştir. Bu, postural eksikliklerin günlük yaşam gereklerine doğrudan etkisi bulunduğunu göstermesi açısından önceki yaklaşımlara göre radikal bir farklık olarak görülebilir. Her geçen gün, bu varsayımlar geliştirilmekte ve genişletilmektedir.

Nöro-Gelişimsel Yaklaşım, hareketin duyu - motor bileşeninden yola çıkarılarak oluşturulmuştur. Bu yaklaşım, çok daha geniş yelpazede hareket deneyimlerinin ortaya çıkarılmasını ve bu yolla daha fazla normal duyusal deneyim kazanılmasını hedefler. Bu duyusal deneyimler çocuğun hareket repertuarına dahil olur ve zamanla kendiliğinden tekrarlanır hale gelirler.

Screen shot 2012-11-23 at 3.06.34 PM.png

Merkezi sinir sisteminde, normal bir hareket oluşur. Bu hareket, duyusal deneyimler aracılığıyla sisteme geri bildirilir. Sistem geri bildirimleri birleştirerek alışkanlığa dayalı hareket kalıplarını oluşturur.

Screen shot 2012-11-23 at 3.06.27 PM.png

 Merkezi sinir sistemi beklenildiği gibi çalışmıyorsa, anormal hareket oluşur. Bu hareket duyusal deneyimler aracılığıyla sisteme geri bildirilir ve hareket repartuarına katılır. Nöro-Gelişimsel Yaklaşım’ın amacı hareketi değiştirmek ve bu yolla duyusal geri bildirimi geliştirmektir.

Motor kontrolü ve motor öğrenmeleri alanında yapılan çalışmaklar Nöro-Gelişimsel Yaklaşım teorisinin başlangıç varsayımlarının bazılarını düzenledi. Yeni bulgular duyusal girdilerin postural düzeltmeler üzerindeki önemini onaylarken, postural ayarlamaların kişinin gelişen bir olay sonucunda yer çekimine göreceli olarak postürde değişiklik yaptığını ve geri bildirimler kadar öngörülere de dayandığı kabul edildi. Bu bulgular, nöro-gelişimsel yaklaşıma yeni bir boyut kazandırdı ve bir bakıma bu yenilik duyu bütünleme (sensory integration) yaklaşımına uzandı.