Care Oyun Akademisi

Merkezimiz 1992 yılında Fzt. Sedef Tezer’in önderliğinde kuruldu.

Vizyon

Yola çıktığımız noktadan gelinen aşamayı bir bütünlük içinde disiplinler-arası bir anlayışla ele alarak ve,  her çocuk için ayrı ayrı, sonuca yönelik en iyi çözüm hedefine ulaşmaktır.

CARE Oyun Akademisi’nin kurucusu ve koordinatörü Fzt. Sedef Tezer’in liderliğinde, verilen eğitimler ve tecrübelerimizle şekillendirdiğimiz uygulumalarımızı ve yaklaşımlarımızı, bilimsel yeniliklerle harmanlayarak her geçen gün ufkumuzu genişletiyoruz ve geliştiriyoruz.

araresim3.jpg

Misyon

Sağlıklı gelecekler için, ‘Çocuklarımız umut ışığımız!” parolasıyla, işbirliği ve karşılıklı iletişime dayalı, yüksek hayat kalitesi, akademik başarı ve mutlu bir yaşam arayışında yol gösterici hizmet sunmaktır.

Çocuklarımız

Çalışmalarımızın odağında; 0-16 yaş arası, otistik spektrum, yaygın gelişimsel yetersizlikler, hiperaktivite, öğrenme güçlüğü, duyusal işlemleme ve duygu-durum düzensizlikleri, serebral palsinin de dahil olduğu farklı gelişen çocuklar ve aileleri bulunuyor.

Ayrıca ‘Sağlıklı Gelişimi Destek’ uygulamalarımız ile çocukların doğumdan itibaren gelişimlerini takip ediyor ve ailelerimize çocuklarının gelişimini bireysel farklılıklarına uygun destekleyen günlük yaşam düzenlemelerini ve önerimizi paylaşıyoruz. Bu uygulamamız ile çocuklarına gerektiğinde erken dönemde müdahalede bulunabiliyor, çocuklarımızın gelişim basamaklarını zamanında ve emin adımlarla tırmanmalarına destek oluyoruz.

araresim1.jpg

Bilimsel Yaklaşımlarımız

Uygulamalarımızda, yola çıktığımız noktadan gelinen aşamayı bir bütünlük içinde disiplinler arası anlayışla ele alır ve her çocuk için ayrı ayrı sonuca yönelik çözümü hedefleriz. Kurucumuz Sedef Tezer, fizyoterapist olarak mezun olduğu 1978 yılından günümüze kadar çocuk rehabilitasyonu alanında "Yapılması gerekenler yapılıyor mu?" içsel sorusu ile çocukların fonksiyonel, duygusal ve bilişsel kapasitelerini geliştirerek yaşam kalitelerini arttırmaya yönelik çalışmalarımıza yön vermektedir.

Terapi Prensiplerimiz

Önceliğimiz; çocuklarımız ve aileleriyle güvene dayalı pozitif ilişkiyi oluşturabilmektir.

terai_prensipleri.jpg

Merkezimizdeki ilk değerlendirmede, ekipteki her uzman kendi alanının gereklerine göre, çocuğun bireysel özellikleri, işlevsel ve duygusal gelişim seviyesi ve aile dinamiklerini gözlemler. Yapılan testleri, bulguları ve uygulama önerilerini ekip olarak birlikte yeniden değerlendiririz. Çocuğunuzun gereksinimlerine uygun, ona özel hazırlanmış, disiplinler-arası yaklaşımla desteklediğimiz uygulama ve destek programını oluştururuz.

Çocuğun bakımında rol alan herkesin, çocuğun gelişimini destekleyecek ve günlük yaşam kalitesini arttıracak katkıda bulunabileceğine inanıyoruz. Bu bağlamda, oluşturduğumuz programların uygulamasında; ekonomik, sosyal ve kültürel aile dinamiklerini gözlemliyor ve bu doğrultuda aile eğitimi ile çocuğunuzun uyanık geçirdiği sürelerde, günlük yaşamında ve öz bakım aktivitelerinde, karşılıklığı devam ettirirken doğru uyaranları doğal ortamında alabilmesini ve öğrenme sürecinin yaygınlaştırılarak deneyimlemesi ve ustalaşabilmesi için ailelerimize önderlik ediyoruz. 

Biz, bir çocuğun içinde bulunduğu ortamdaki doğru uyaranların gelişimine pozitif etkisinin çok önemli olduğu inancından yola çıkarak,  seanslardaki uygulamaları ve sonuçlarını sizlerle paylaşırız. Çocuğunuzun gelişim süreci doğrultusunda bir yandan çocuğunuzun yeni ortaya çıkan gereksinimlerini karşılayacak şekilde ve daha üst düzey gelişimi destekleyecek uygulama programını oluşturken diğer yandan hazırlamış olduğumuz ev programını da güncelleriz. Böylelikle çocuğunuz geliştikçe, onun verimliliğini arttırmayı amaçlarız.